Probíhají nominace na Cenu rektora pro vynikající pedagogy

11. 4. 2017 Ondřej Krajtl

V průběhu celého měsíce dubna probíhá studentská část soutěže o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy. Studenti mají možnost nominovat na ocenění jednoho až tři ze svých učitelů, návrhy se shromažďují prostřednictvím aplikace v IS MU.

Pedagogové mohou být navrženi také děkany jednotlivých fakult.

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne při oslavách zahájení akademického roku 2017/2018. 

Podrobné informace a harmonogram naleznete na stránkách Odboru pro akademické záležitosti.

Více článků

Přehled všech článků