Říkejte mi strýcu

12. 11. 2018

Univerzitní premiéru filmu Říkejte mi strýcu připravil na úterý 13. listopadu 2018 od 10:30 hod. Ústav evropské etnologie FF MU. Dílo autorské dvojice Víta a Aleše Smrčkových je postaveno na prolínání životního příběhu Ludvíka Stoklasy z Velkých Karlovic a dokumentace archaických způsobů tradiční dopravy a obživy na Valašsku. Snímek představuje součást dlouhodobějšího vědeckého výzkumu v Beskydech, který Aleš Smrčka realizuje v rámci svého doktorského studia etnologie na Masarykově univerzitě v Brně.

V roce 2016 se autorům filmu podařilo nalézt ve Velkých Karlovicích pamětníka Ludvíka Stoklasu, který pro účely natáčení filmu ve svých devadesáti pěti letech předvedl letní svážku polenového dříví na ručních sáních. Prostřednictvím jeho autentických výpovědí můžeme poznat tradiční způsoby obživy v horských oblastech východní Moravy, jejich postupný zánik, ale také sociální a hospodářské proměny regionu. Hodnota snímku spočívá mimo jiné v tom, že se jedná o záchranný filmový záznam jedné z forem získávání výdělku na Valašsku. Film má nejen dokumentární hodnotu, ale v druhé rovině obsahuje i nenásilný, jemný příběh člověka, který svým způsobem reprezentuje zmizelé staré Valašsko, ale zároveň žije v současné technické době.

Režisér filmu PhDr. Vít Smrčka, CSc., je absolventem Fakulty žurnalistiky UK a Filozofické fakulty UK, obor etnografie a folkloristika, který absolvoval v roce 1983. Jeho syn Mgr. Aleš Smrčka, jenž při natáčení plnil funkci kameramana a film zajišťoval po stránce odborného obsahu, absolvoval obor etnologie na téže fakultě téměř o třicet let později. V současnosti dokončuje Aleš Smrčka doktorské studium na Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně.

Více článků

Přehled všech článků