Rytířský řád obdržela doc. Růžena Ostrá

1. 11. 2019

Ve čtvrtek 31. října 2019 obdržela romanistka doc. PhDr. Růžena Ostrá, CSc., francouzský řád Palmes académiques (hodnost rytíře). Vyznamenání předal kulturní rada Velvyslanectví Francouzské republiky Luc Lévy. Docentka Ostrá byla oceněna za dlouholeté působení na Ústavu románských jazyků a literatur FF MU, kde vychovala několik generací romanistů, za vědeckou činnost v oblasti vývoje jazyka a sémantiky a za překladatelskou činnost zaměřenou nejen na odbornou historiografickou a politologickou literaturu (Georges Duby, Gilles Kepel), ale i na beletrii (Patrick Chamoiseau, Bénoît Duteurtre).

Více článků

Přehled všech článků