Stoleté výročí připomene více než stovka akcí

9. 11. 2018

K oslavám Světového dne filozofie, stanoveného Organizací Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) na třetí čtvrtek v listopadu, se Filozofická fakulta Masarykovy univerzity tradičně připojuje pořádáním Týdne humanitních věd. Letos se uskuteční od 12. do 16. listopadu. Poprvé se k akci připojují také další dvě největší filozofické fakulty České republiky – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

V průběhu celého příštího týdne se ve všech třech městech uskuteční více než sto přednášek, seminářů, workshopů, výstav a dalších akcí, které jsou otevřeny široké akademické i neakademické veřejnosti. Kompletní program THV naleznete zde. Společně všechny tři fakulty pořádají Veřejnou debatu děkanů filozofických fakult o smyslu humanitního vzdělávání, setkání k podpoře strategicky významných filologických oborů, symposium 1918: TGM a nové úkoly české vědy a filozofie a panelovou diskusi Věda pro život a její nebezpečí.

Ve středu 14. listopadu od 13:00 hod. proběhne na Filozofické fakultě MU Slavnost Týdne humanitních věd, při níž děkan fakulty udělí ceny za nejlepší závěrečné práce a za mimořádný tvůrčí čin. Všichni jsou srdečně zváni. Po dobu konání akce je vyhlášeno děkanské volno.

Program Slavnost Společné prohlášení děkanů

Více článků

Přehled všech článků