Týden učitelství 2017 na FF MU

10. 4. 2017 Ingrid Procházková

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou,“ tvrdil Jan Amos Komenský. Týden učitelství umožňuje učitelům dále se vzdělávat a rozvíjet své zkušenosti v mnoha oblastech spojených s pedagogickou praxí.

Akce je určena především studentům učitelských oborů celé Masarykovy univerzity, zúčastnit se ovšem může kdokoliv. Řada workshopů a diskusí proběhne v týdnu od 24. do 28. dubna 2017. Mezi rozmanitá témata, která představí učitelé z praxe i odborníci z pedagogického výzkumu, patří například nenásilná komunikace, testování a zpětná vazba pomocí mobilních technologií, zvládání stresu či otázka, jak učit náctileté nejen cizí jazyky.

Pro více informací navštivte web Týdne učitelství 2017. Pro ještě detailnější informace označte facebookovou stránku Týdne učitelství populární značkou „To se mi líbí“.

Více článků

Přehled všech článků