Volby do Studentské komory Akademického senátu MU

7. 4. 2017

Milé kolegyně, milí kolegové, studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v těchto dnech probíhá volba do Studentské komory Akademického senátu MU.

Hlas kandidátovi můžete dát prostřednictvím aplikace v ISu až do 10. dubna 2017 včetně.

Věříme, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat další směřování naší univerzity ať již aktivní kandidaturou nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu akademické samosprávy na Masarykově univerzitě.

 

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D., předseda Obvodní volební komise AS FF MU

Bc. Barbora Šulcová, členka Obvodní volební komise AS FF MU

Bc. Tereza Dřevová, členka Obvodní volební komise AS FF MU

Více článků

Přehled všech článků