VII. Národní seminář informačního vzdělávání NASIV 2017

VII. ročník Národního semináře informačního vzdělávání, tradičně organizovaného KISK FF MU, se stejně jako předchozí ročník uskuteční v Brně, tentokrát jen v rozsahu dvou dní. Seminář se opět bude skládat z odborných přednášek a workshopů, jejichž cílem je podpořit knihovníky v tématech, která mohou zdokonalit obsahové i didaktické pojetí jimi nabízených lekcí pro různé cílové skupiny. Stejně jako v předchozích letech bude nabídka dostatečně široká, aby si vybrali knihovníci z akademických i základních knihoven, začátečníci i pokročilí.

V roce 2016 se obsah konference soustředil na způsob vzdělávání – jak lekce připravit a realizovat. V roce 2017 se chceme zaměřit na předmět těchto lekcí, na nová témata, která by mohla být součástí informačního vzdělávání. Vycházíme ze standardu mediální a informační gramotnosti, v rámci kterého se soustředíme na méně často zahrnuté oblasti v současné vzdělávací nabídce knihoven, tedy oblast hodnocení a tvorby informací. Zaměřovat, ale ne omezovat, se budeme na elektronické prostředí. Do programu budou zahrnuta následující témata:

Evaluace informací

  • Porozumění informacím a médiím
  • Hodnocení informací, mediálního obsahu, médií a poskytovatelů informací (formální kritéria)
  • Evaluace informací, mediálního obsahu, médií a poskytovatelů informací (práce s obsahem, argumentace apod.)
  • Organizace informací a mediálního obsahu

Tvorba informací

  • Tvorba znalostí a kreativního vyjádření
  • Komunikace informací, mediálního obsahu a znalostí etickým a efektivním způsobem
  • Participace na společensko-veřejných aktivitách jako aktivní občan
  • Monitoring vlivu informací, mediálního obsahu, produkce a použití znalostí, stejně jako médií a poskytovatelů informací


Pořadatel
Kabinet informačních studií a knihovnictví (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
http://nasiv.kisk.cz/