Rozvoj pedagogických kompetencí v akademickém prostředí

Záštitu nad konferencí převzal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, garantem konference je prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš.

Datum a místo konání: 8. června 2017, aula Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10, Brno, 3. patro), 9.30 - 13.00 hod.

Programová struktura konference

Obecná východiska, potřeby a inspirace v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí
Praktické zkušenosti z pohledu pedagogů i studentů.
Podrobný program konference je k dipozici zde.

Cílem konference je zahájení širší diskuse nad možnostmi rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících, jakožto jednoho ze základních nástrojů ke zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě. Představeny budou např. výsledky kvalitativního výzkumného šetření v dané oblasti nebo nově vznikající Centrum pro rozvoj pedagogických kompetencí MU, jehož cílem je právě systematické zvyšování úrovně kompetencí spojených s přípravou výuky, jejím vedením, využíváním nových technologií ve výuce, zapojováním studentů do výuky a jejich hodnocením. O své poznatky se s účastníky konference podělí také pedagogové MU, kteří již mají v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí své praktické zkušenosti.

Podrobný program konference bude upřesněn.

Vzhledem k omezené kapacitě auly je registrace nutná! Tu je možné uskutečnit prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do 4. června 2017. au

Zaregistrovat

Nyní se již nelze přihlásit. Přihlášení bylo možné do 4. června 2017.


Další informace, fotografie nebo videa k události
http://akad.rect.muni.cz/cs/cerpek/konference
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/069/746/800/69746800/2017-06-08_rozvoj_pedagogickych_kompetenci.pdf