Friedrich Barbarossa: Příbuzenství – Přátelství – Nepřátelství

Mezinárodní workshop s názvem Příbuzenství – Přátelství – Nepřátelství. Politické svazky mezi říší a středovýchodní Evropou za vlády Fridricha Barbarossy (Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas) nabídne přednášky a diskusi významných historiků z maďarských, německých, polských a českých univerzit a vědeckých pracovišť, kteří se budou v rámci dvoudenního jednání zamýšlet nad povahou a podobou mocenských vztahů a sítí ve středovýchodní Evropě ve druhé polovině 12. století. Workshop je pořádán v rámci řešení projektu excelence podporovaného GA ČR.


Pořadatel
Historický ústav (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/071/487/713/71487713/FB_Poster.jpg
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/071/487/713/71487713/FB_Tagungsprogramm.pdf