Narrative between Transmediality and Intermediality

Ústav jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty
Masarykovy Univerzity v Brně
Vás srdečně zve na veřejnou přednášku:


Prof. John Pier
(Université François-Rabelais de Tours, Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, CNRS, Paris)


Narrative between Transmediality and Intermediality


čtvrtek 21. září 2017 v 16:30 knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky,
Jaselská 201/18, budova J, první podlaží (vchod z ulice Gorkého).


Otázka mediality, transmediality a intermediality patří v současné naratologii mezi zcela aktuální problémy. Prof. Pier se ve své přednášce zaměří na klíčové teoretické a metodologické aspekty naratologického výzkumu této problematiky.
Přednáška bude přednesena v angličtině.


Pořadatel
Ústav jazykovědy a baltistiky (Filozofická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/136414753642162/