Sandwich agreement cases ("On some instances of Sandwich agreement")

Jazykovědné sdružení České republiky, pobočka Brno
Vás srdečně zve na přednášku, kterou prosloví


prof. Franc Marušič, Ph.D.
(University of Nova Gorica, Slovenia)
na téma
Sandwich agreement cases ("On some instances of Sandwich agreement")


ANOTACE: In recent years, several proposals have appeared that try to model the patterns of agreement with coordinate noun phrases found in South Slavic Languages. We investigate so-called `sandwiching' cases of agreement, whereby a coordinated noun phrase sits between two agreeing participles. In such cases, the two participles do not necessarily agree with each other, given a scenario in which the first and the second conjunct have different phi-features. This means the two participles choose their target of agreement independently. We argue the results of our experimental study favor an approach to agreement that places it partially in PF.


Přednáška se koná ve čtvrtek 14. září 2017 od 1600 hodin v knihovně Ústavu jazykovědy a baltistiky Filosofické fakulty Masarykovy university (budova J je přístupná přes vstup na Gorkého 7, pak přes dvůr, zvýšené přízemí vlevo, naproti výtahu, místnost J121).


Za brněnskou pobočku JS Vás srdečně zve


Ondřej Šefčík
Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU


Pořadatel
Ústav jazykovědy a baltistiky (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/170588143490552/