XXI. brněnská česko-slovenská konference

XXI. brněnská česko-slovenská konference

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

 

Česká asociace slavistů

spolu s Ústavem slavistiky FF MU,

Literárním informačním centrem v Bratislavě,

Slavistickou společností Franka Wollmana,

a Středoevropským centrem slovanských studií

si Vás dovoluje pozvat

na XXI. brněnskou česko-slovenskou konferenci,

 

která se koná

 

v úterý 4. 12. 2018 od 9.30 v zasedací místnosti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, budova C

na téma

Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000–2017)

 

Tradiční brněnské česko-slovenské setkání je tentokrát tematicky zaměřeno na nejnovější literární tvorbu českou a slovenskou přibližně v období let 2000–2017. Zaměřuje se na nové tematické okruhy a problémy, ale samozřejmě v této souvislosti na celou podobu, tvar a žánrovou strukturu literatury a její proměny oproti období těsně předcházejícím, jež pokrývalo léta 1989–1999, aniž by se opomíjela česko-slovenská vztahovost, sbližování i rezistence a sepětí literatury a politiky. Smyslem konference je ukázat obě literatury v jejich komplexnosti, nikoli jen podle určitých, často mimoestetických kritérií vybrané autory, díla a témata. I když jde v tomto případě primárně o krásnou literaturu, nelze opomíjet ani to, co bylo vždy pro brněnské česko-slovenské konference charakteristické: souvztažnost umění a společnosti, transcendence od filologie a literární vědy k sociologii, psychologii, politologii a historii.
V duchu této tradice tedy jde opět o směřování k serióznímu, nic nezastírajícímu zkoumání česko-slovenských vztahů, zejména v žhavé současnosti, ale jistě i s retrospektivou. Vítáni jsou tedy nejen literární vědci, pro něž je krásná literatura hlavním předmětem zkoumání, ale také lingvisté, kulturologové, etnologové, folkloristé, historikové, politologové, psychologové, sociologové a další.

Deadline přihlášek: 15. 11. 2018

na níže uvedenou emailovou adresu.

Uveďte prosím své jméno, pracoviště nebo jiný kontakt a název příspěvku.
Berte prosím v úvahu, že termín elektronického zaslání příspěvků v celkovém rozsahu maximálně 10 normostran (tj. 18 000 znaků s mezerami, delší příspěvky budou vraceny) je

31. 12. 2018

Účastníky, kteří se přihlásili na původní únorový termín, prosím o nové přihlášení a zopakování původního tématu nebo oznámení změny.

Pokyny k publikování

Poznámky prosím umisťujte pod čarou, názvy děl v textu i v poznámkách pište kurzivou, po uvedení autora uvádějte dvojtečku a poté název díla. Text opatřete klíčovými slovy (3–5 ř.) a abstraktem v jazyce příspěvku a v angličtině (do 10 ř.).

Zasílejte prosím na níže uvedenou emailovou adresu.

Těšíme se na setkání v Brně.                                 

V Brně, 10. 9. 2018

za pořadatele

Ivo Pospíšil

 

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.