In the Shadow of the Habsburg Empire? Art and Architecture in Interwar Central Europe

Jako součást projektu financovaného ERC Continuity / Rupture? Umění a architektura ve střední Evropě 1918-1939 se tato konference zabývá způsoby, kterými se výtvarné umění v tomto období formovalo a jak bylo formováno novými estetickými, politickými a ideologickými proudy, se zvláštním ohledem na Rakousko, Maďarsko a Československo.

Program

Načítám mapu…

Sdílení události