LXXVII. brněnský medievistický pátek

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové!

Dovolujeme si Vás pozvat na 77. brněnský medievistický pátek, který se bude konat 25. října 2019. Tématem našeho setkání bude zábava ve středověkém a raněnovověkém městě. Slova se ujmou Prof. Dr. Ferdinand Opll (Wiener Stadt- und Landesarchiv - Institut für Geschichte, Universität Wien) a ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Scheutz (Institut für Geschichte, Universität Wien). Další informace naleznete v zaslané pozvánce.

Na setkání s Vámi se těší

Petr Elbel, Lukáš Reitinger a David Kalhous

FB event

Načítám mapu…

Sdílení události