Posvátné písně

V podání mužského sboru Ženáči z Bošovic (okr. Vyškov) a tamních dětí zazní výběr z nejstarší sbírky moravských lidových písní, sesbíraných v první polovině 19. století knězem Františkem Sušilem. První oddíl jeho rozsáhlé sbírky zahrnuje písně zvané posvátné: zhudebněné legendy o svatých, ale i příběhy ze života Krista a Panny Marie, poutní a
další duchovní písně.

Program připravil Vladimír Maňas z Ústavu hudební vědy FF MU. 

Vstup volný. 

Načítám mapu…

Sdílení události