Ze všech stran: vícesborové skladby z konce 16. století

Unikátní pokus o vzkříšení pozapomenutého repertoáru. Ačkoli Jacob Handl Gallus ubezpečuje v předmluvě své sbírky kantory, že není tak obtížné provést jeho skladby pro více hlasů (protože lze přece využít různých nástrojů a především těch, které jsou schopné vícehlasé hry), k pokusu rozeznít takto chrám sv. Jakuba v Brně je nezbytné, aby své síly spojilo více souborů. Koncert navazuje na odpolední dílnu v sobotu 12. 10. 2019, v jejímž rámci se přímo už v chrámovém prostoru budou připravovat vybraná díla. Jednotlivé sbory a soubory také přispějí ukázkami z vlastního repertoáru.
Vedle sebe tak zazní jednohlasý chorální zpěv, instrumentální kusy přelomu renesance a baroka i tehdy velmi oblíbená vícesborovost, v našem nastudování propojující hlasy i nástroje: přibližně 35 zpěváků, varhanní positiv, cembalo, cinky, trombón a soubor viol da gamba.
Řídí: Eduard Tomaštík
Účinkují: Societas Incognitorum, Octopus Vocalis, Ensemble Versus, Svatomichalská gregoriánská schola, Castello in aria

Pořádá Ensemble Opera Diversa, program navazuje na dlouholetý výzkum brněnské hudební kultury Ústavu hudební vědy FF MU, na kterém se podílejí zaměstnanci a doktorandi ústavu.

Vícesborové skladby programu

  • Jacob Handl Gallus: Cantate Domino à 24
  • Leonhard Lechner: Laudate Dominum à 15
  • Jacob Handl Gallus: Sapientiam omnium à 12
  • Orlando di Lasso: Magnificat II toni à 6 alternatim
  • Jacob Handl Gallus: Laudate Dominum in sanctis ejus à 24

Načítám mapu…

Sdílení události