Aktuální informace k dění na FF MU v návaznosti na mimořádná opatření související s šířením nemoci COVID-19

Poslední aktualizace 1. července 2020

Proděkan Josef Šaur: Zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020

Na video navázala online diskuze, jejíž záznam naleznete zde.

Celouniverzitní web s aktuálními informacemi

Přejít

Potřebujete pomoc? Chcete se zapojit jako dobrovolník? Chcete darovat peníze?

Pomáhejte s MUNI

Kontakt

  • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
  • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Prohlášení k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vedení této fakulty připomínají, že ochrana lidského života a ochrana základních lidských práv a svobod je v demokratickém státě neoddělitelně spojena.“ 

Celý text prohlášení