Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 512 248
Pedagogičtí pracovníci: 348 158
Profesoři: 42 8
Docenti: 85 33
Odborní asistenti: 155 76
Asistenti: 25 12
Lektoři: 26 20
Vědeckovýzkumní pracovníci: 15 9
Odborní a techničtí pracovníci: 118 48
Ostatní zaměstnanci: 50 44
Celkový počet externích pracovníků: 388 200
Celkový počet vyučujících: 742 379
zaměstnanců: 393 181
studentů: 159 100
externistů: 200 103
Celkový počet doktorských studentů: 588 330
z toho v kombinované formě: 152 87

platné ke dni 20. 8. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.