Katedry

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 526 259
Pedagogičtí pracovníci: 354 163
Profesoři: 41 8
Docenti: 85 33
Odborní asistenti: 154 74
Asistenti: 26 12
Lektoři: 29 23
Vědeckovýzkumní pracovníci: 19 13
Odborní a techničtí pracovníci: 123 49
Ostatní zaměstnanci: 54 48
Celkový počet externích pracovníků: 452 256
Celkový počet vyučujících: 750 394
zaměstnanců: 395 186
studentů: 136 88
externistů: 228 126
Celkový počet doktorských studentů: 616 359
z toho v kombinované formě: 145 88

platné ke dni 16. 12. 2019