Budova FF, Grohova 7, budova C, Budova C

Ústav pedagogických věd

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova C
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1527
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 32 22
Pedagogičtí pracovníci: 21 13
Profesoři: 2 1
Docenti: 6 3
Odborní asistenti: 10 7
Asistenti: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 6 5
Ostatní zaměstnanci: 5 4
Celkový počet externích pracovníků: 24 16
Celkový počet vyučujících: 43 26
zaměstnanců: 25 16
studentů: 3 2
externistů: 15 8
Celkový počet doktorských studentů: 25 16
z toho v kombinované formě: 13 7

platné ke dni 29. 5. 2020