Budova FF, Jaselská 18, budova J, Gorkého-Jaselská

Ústav jazykovědy a baltistiky

Sídlo: Jaselská 201/18, 602 00 Brno, budova J
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1515
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 5
Pedagogičtí pracovníci: 12 4
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 7 4
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 18 12
Celkový počet vyučujících: 37 19
zaměstnanců: 14 5
studentů: 8 4
externistů: 16 11
Celkový počet doktorských studentů: 19 10
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 12. 12. 2019