Budova FF, Gorkého 7, budova G, Budova G

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Sídlo: Gorkého 57/7, 602 00 Brno, budova G
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1522
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 14
Pedagogičtí pracovníci: 21 10
Profesoři: 2 1
Docenti: 6 2
Odborní asistenti: 10 5
Lektoři: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 13 8
Celkový počet vyučujících: 51 29
zaměstnanců: 23 12
studentů: 19 12
externistů: 10 6
Celkový počet doktorských studentů: 48 32
z toho v kombinované formě: 12 9

platné ke dni 21. 1. 2020