Budova FF, Joštova 13, budova M, Hlavní budova - z boku

Ústav archeologie a muzeologie

Sídlo: Joštova 220/13, 662 43 Brno, budova M
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1539
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 56 21
Pedagogičtí pracovníci: 18 8
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 2
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 5
Odborní a techničtí pracovníci: 32 9
Ostatní zaměstnanci: 6 4
Celkový počet externích pracovníků: 38 14
Celkový počet vyučujících: 52 19
zaměstnanců: 28 12
studentů: 10 5
externistů: 14 2
Celkový počet doktorských studentů: 59 31
z toho v kombinované formě: 11 5

platné ke dni 28. 5. 2020