Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 10
Pedagogičtí pracovníci: 10 7
Profesoři: 1 1
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 6 5
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 2
Celkový počet vyučujících: 19 15
zaměstnanců: 12 9
studentů: 7 6
Celkový počet doktorských studentů: 14 9
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 27. 5. 2020