Budova FF, Jaselská 18, budova J, Gorkého-Jaselská

Ústav religionistiky

Sídlo: Jaselská 201/18, 602 00 Brno, budova J
Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1571
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 24 6
Pedagogičtí pracovníci: 13 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 9 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 3
Celkový počet vyučujících: 23 6
zaměstnanců: 15 4
studentů: 5 0
externistů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 22 5
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 25. 1. 2020