Zahraniční oddělení

 • Adresa

  Filozofická fakulta MU
  jméno a příjmení adresáta
  Zahraniční oddělení
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00–12:00  
  Úterý 9:00–12:00  
  Středa 9:00–12:00  
  Čtvrtek  
  Pátek 9:00–12:00  

Informace o aktuální situaci na FF MU

Aktuální info

Informace pro studenty, kteří se účastní zahraničních pobytů

Váš návrat do ČR je doporučen, nikoliv nařízen.

Pokud se rozhodnete ve studijním pobytu v zahraniční pokračovat, prosím berte v potaz, že tak činíte na Vaši vlastní zodpovědnost.

V případě návratu do ČR je třeba řídit se pokyny MZ ČR a MV ČR, pokud jde o nařízené karantény atd.

V případě nejasností jsme Vám k dispozici na int@phil.muni.cz.

Studijní pobyty, stáže a stipendia

Více informací o možnostech výjezdů na studijní (případně pracovní) pobyty a stáže či letní školy najdete zde.

Seznam oborových koordinátorů a pověřených osob se nachází zde.

Obecné normy a pokyny k uznávání zahraničních pobytů pro MU jsou na stránkách CZS, pokyny pro FF pak také zde.

Stálá nabídka zahraničních pobytů a stáží

Aktuální nabídka studijních pobytů, stáží a stipendií

Všechny nabídky

Podpora internacionalizace

Projektová podpora

Aktuální výzvy

Řešené projekty

Všechny projekty

Newsletter

Načítám...

O pracovišti

Agenda pracoviště

Zahraniční oddělení poskytuje podporu a informace v následujících oblastech:

 • mobilita studentů a akademiků (přijíždějící, vyjíždějící)
 • podpora výzkumných a mobilitních projektů se zahraniční účastí
 • revize mezinárodních smluv
 • stipendia přijíždějících zahraničních studentů
 • zahraniční marketing

Zaměstnanci

Mgr. Michaela Hrazdílková

vedoucí oddělení – Zahraniční oddělení

telefon: 549 49 1513
e‑mail:

Agenda

 • administrace studia studentů v anglicky akreditovaných programech
 • mobilita studentů v rámci programu mezifakultních smluv, mezivládních dohod, stipendisté (Kabinet češtiny pro cizince), Erasmus + praktické stáže
 • podpora při přípravě mobilitních projektů se zahraniční účastí (Erasmus, AKTION, CEEPUS, Fondy EHP, ...)
 • interní rozvojové projekty na podporu internacionalizace (IRP FF a IRP MU)
 • revize mezinárodních smluv (výměna studentů - mezifakultní smlouvy, Memorandum of Understanding, dohody o spolupráci, Joint/Double Degree)
 • stipendia přijíždějících zahraničních studentů
 • administrace výběrového řízení pro Erasmus+ Staff Training
 • statistické zpracování mobilit za uplynulý kalendářní rok (přijíždějící zahr. hosté, vyjíždějící zaměstnanci)

Agenda

 • evidence a distribuce propagačních předmětů fakulty pro zahraniční reprezentace
 • mobilita studentů v rámci programu CEEPUS, Krajané
 • mobilita akademiků v rámci programu CEEPUS
 • komunikace se zahraničními partnery
 • statistické zpracování mobilit za uplynulý kalendářní rok (vyjíždějící studenti)
 • správa webových stránek oddělení

Agenda

 • mobilita studentů v rámci mezifakultních smluv, partnerských univerzit
 • mobilita akademiků v rámci družebních pobytů
 • komunikace se zahraničními partnery
 • pojištění zaměstnanců do zahraničí v rámci služebních cest
 • kontaktní osoba pro letní školy organizované na fakultě
 • statistické zpracování mobilit za uplynulý kalendářní rok (vyjíždějící studenti)
 • správa webových stránek oddělení

Agenda

 • zahraniční marketing programů akreditovaných v angličtině (marketingové kampaně na sociálních sítích, reprezentace fakulty na veletrzích, komunikace s agenturami, správa online portálů)
 • přijímací řízení studentů do anglicky akreditovaných programů
 • ověřování zahraničního vzdělání (tzv. verifikace) pro anglicky akreditované programy
 • statistické zpracování mobilit za uplynulý kalendářní rok (přijíždějící studenti)
 • správa webových stránek oddělení

Mgr. Jana Otevřelová

telefon: 549 49 5776
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. Jana Sobolová

telefon: 549 49 4670
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Proděkan pro zahraniční vztahy

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.


telefon: 549 49 1555
e‑mail:
Správce stránky

Mgr. Irena Rodriguez Točíková, Ph.D.
e‑mail: