Pověřené osoby na jednotlivých pracovištích

Potřebujete uznat kredity ze zahraničí a podepsat Learning Agreement?

Seminář čínských studií

Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.


telefon: 549 49 6319
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Ústav klasických studií

Informace o studiu v zahraničí pro studenty ÚKS

pro obory Latinský jazyk a literatura,Učitelství latinského jazyka a literatury

pro obor Latinský jazyk a literatura středověku

pro obor Dějiny starověku

pro obor Novořecký jazyk a literatura

pro obor Mediteránní studia

pro obor Klasický řecký jazyk a literatura