Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.


kancelář: bud. J/J123
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5102
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Ústav jazykovědy a baltistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009-2015: Doktorské studium v oboru obecná jazykověda. Disertační práce: Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky.
 • 2006-2008: Magisterské studium v oboru finština a fennougrické jazyky. Diplomová práce: Suomen astevaihtelu ja viron astmevaheldus. Vieraana kielenä opiskelun näkökulma. Univerzita v Turku (Turun yliopisto), Finsko.
 • 2003-2006: Bakalářské studium v oboru baltistika. FF MU.
Zaměstnání
 • říjen 2018 - červen 2019: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, výuka kurzů finské slovotvorby, morfologie a syntaxe a interpretace textů
 • od prosince 2015 odborná asistentka na Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU
 • září 2008 - listopad 2015 asistentka na Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU
Pedagogická činnost
 • výuka kurzů praktické finštiny a finské gramatiky, interpretace estonských textů
Akademické stáže
 • únor-červen 2011: stipendium Estophilus (Eesti Instituut), Univerzita v Tartu (Tartu Ülikool), Estonsko
 • srpen/září 2014: krátkodobé stipendium od CIMO, účast na letní škole pro doktorandy v Turku, Finsko
Ocenění
 • Cena děkana FF MU za vynikající disertační práci (čestné uznání), 2015
 • stipendium z fondu E. A. Saarimaa (Kotikielen seura) za článek "Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle" (Sananjalka 51), 2010
 • stipendium z fondu Osmo Ikoly (Turun yliopistosäätiö) za magisterskou diplomovou práci, 2009
Publikace
 • HEBEDOVÁ, Petra. Suomen illatiivi ja kognitiivisen kieliopin näkökulma taivutusmorfologiaan. Sananjalka, Turku (Finsko): Suomen kielen seura, 2017, roč. 59, č. 1, s. 104-124. ISSN 0558-4639. info
 • HEBEDOVÁ, Petra. Applying principles of Cognitive Grammar to the description of Finnish inflection. In Cognitive Linguistics in Brno 2016. 2016. info
 • HEBEDOVÁ, Petra. Adjectives co-occurring with the illative form of the MA-infinitive in Finnish and Estonian. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 26, Tallinn: Estonian Association for Applied Linguistics, 2016, roč. 26, č. 1, s. 127-156. ISSN 1736-9290. doi:10.5128/LV26.04. URL info
 • HEBEDOVÁ, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 103 s. ISBN 978-80-210-6430-0. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Petra HEBEDOVÁ. Středověké písemnictví v Pobaltí. In Jan, Libor; Kostrhun Petr; Nerudová, Zdeňka. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 201-213, 13 s. ISBN 978-80-7028-414-8. info
 • HEBEDOVÁ, Petra a Lucie HOFÍRKOVÁ. Estonsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 131 s. Stručná historie států ; sv. 80. ISBN 978-80-7277-468-5. info
 • HEBEDOVÁ, Petra. Role kmenových alternací ve finštině a v estonštině. In Vladimír P. Polách. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 71-80, 10 s. ISSN 1803-876X. info
 • HEBEDOVÁ, Petra. Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle. Sananjalka, Turku (Finsko): Suomen kielen seura, 2009, roč. 51, č. 1, s. 76-98. ISSN 0558-4639. info

11. 9. 2019