Není zaměstnancem Filozofické fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.


e‑mail: