Mgr. Bc. Libor Juhaňák


kancelář: bud. C/432
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Libor Juhaňák
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • výzkumný pracovník
 • student doktorského studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Bc. ve Filosofii; Katedra filozofie, FF MU; téma bakalářské práce: Heterofenomenologie.
 • 2012: Mgr. v Informačních studií a knihovnictví; Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU; téma magisterské práce: Způsoby zapojení virtuálního pracovního prostředí do práce studentských projektových týmů.
 • 2009: Bc. v Informačních studií a knihovnictví; Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU; téma bakalářské práce: Problematika virtuální týmové práce.
Přehled zaměstnání
 • 2017 - : výzkumný pracovník; Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno.
 • 2017 - : výzkumný pracovník; Národní institut pro další vzdělávání (externí spolupráce).
 • 2011 - : administrátor e-learningového prostředí, metodik e-learningu; Centrum informačních technologií, FF MU, Brno (externí spolupráce).
 • 2012 - 2015: specialista pro e-learning; Centrum pro komplexní inovaci studijních oborů, FF MU, Brno.
 • 2012 - 2015: lektor, tvůrce studijních materiálů, IT specialista; Ústav výpočetní techniky MU, Brno (externí spolupráce).
 • 2011 - 2012: správce portálu a technická podpora uživatelů; Centrum NAKLIV, FF MU, Brno (externí spolupráce).
Pedagogická činnost
 • Didaktické využití e-learningu (vyučování a učení on-line)
 • Digitální technologie ve vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Neurovědy ve výchově a vzdělávání
 • Pedagogika na Wikipedii
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 - 2019: spoluřešitel výzkumného projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (GAČR, 17-06152S).
 • 2017 - 2017: spoluřešitel rozvojového projektu Zavedení nového předmětu s názvem Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání (FRMU, 1458/2016).
 • 2012 - 2015: podíl na řešení projektu Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (OPVK, CZ.1.07/2.2.00/28.0228).
 • 2012 - 2015: podíl na řešení projektu PROEFES – Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (OPVK, CZ.1.07/1.3.41/01.0033).
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 3. 2019 – 29. 3. 2019: GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences, Köln, 48th GESIS Spring Seminar: Bayesian Modelling in the Social Sciences
 • 12. 8. 2016 – 16. 1. 2017: University of Oslo, Oslo, Erasmus+, NOR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: Cena České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v juniorské kategorii (období 2016–2017).
Vybrané publikace
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior, Pergamon Press, 2019, roč. 92, MAR 2019, s. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Learning Analytics : Challenges and Opportunities of Using Data Analysis in Education. In Ordóñez de Pablos, Patricia; D. Lytras, Miltiadis; Zhang, Xi; Chui, Kwok Tai. Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies. Hershey, USA: IGI Global, 2019. s. 52-72, 21 s. ISBN 978-1-5225-7473-6. doi:10.4018/978-1-5225-7473-6.ch003. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The relationship between the age at first computer use and students' perceived competence and autonomy in ICT usage: A mediation analysis. Computers & Education, 2019, roč. 141. ISSN 0360-1315. doi:10.1016/j.compedu.2019.103614. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The Relationship between Students’ ICT Use and Their School Performance: Evidence from PISA 2015 in the Czech Republic. Orbis Scholae, Karolinum, 2018, roč. 12, č. 2, s. 37-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.292. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 1, s. 9-36. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • CHROMEC, Jakub a Libor JUHAŇÁK. moodler : A new R package to easily fetch data from Moodle. In useR! International R User Conference, 3.-7. 7. 2017. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. Digitální knihovna FF MU info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analytika učení : nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 560-583. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-560. info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015. info
 • JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I.. Proceedings of INTED2013 Conference. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. s. 3453-3462, 10 s. ISBN 978-84-616-2661-8. URL info
 • SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I.. Proceedings of EDULEARN13 Conference. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. s. 1055-1062, 8 s. ISBN 978-84-616-3822-2. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a dolování dat v oblasti e-learningu. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013. info
 • SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I.. Proceedings of ICERI2013 Conference. Seville: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013. s. 4432-4442, 11 s. ISBN 978-84-616-3847-5. URL info

11. 6. 2019