PhDr. Alexandra Škyříková


kancelář: bud. E/04006
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7164
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Alexandra Škyříková, nar. 1951 v Praze, vdaná, 2 děti
Pracovitě
 • Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • Kabinet knihovnictví
  Ústav české literatury a knihovnictví FF MU v Brně
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • zástupkyně vedoucí Ústřední knihovny FF MU
 • asistentka Kabinetu knihovnictví FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1976: PhDr., dějiny umění, Architektonické dílo Viléma a Aloise Kubových
 • 1975: Filozofická fakulta UJEP, obor dějiny umění - etnografie
Přehled zaměstnání
 • 2004 - doposud: asistentka Kabinetu knihovnictví FF MU
 • 2002 - doposud: Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU v Brně: provoz knihovny, koordinace slueb, knihovník specialista
 • 1996 - 2002: Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU v Brně: public relations
 • 1983 - doposud: Ústřední knihovna Filozofické fakulty UJEP v Brně: věcná katalogizace
 • 1978 - 1983: Ústřední knihovna Filozofické fakulty UJEP v Brně: zahraniční výměna publikací
 • 1975: OKVS Brno III: odborná pracovnice pro mimoškolní vzdělávání
Pedagogická činnost
 • VIKBA02 Informační fondy a sluby
 • VIKBA09 Referenční sluby 1
 • VIKBA15 Referenční sluby 2
 • VIKBA27 Referenční sluby 3
 • VIKMA04 Referenční sluby
 • VIK030 Architektura knihoven
Studijní cesty
 • 07/2003: knihovny v Norsku, Švédsku, Dánsku
 • 08/1999: knihovny ve Velké Británii
 • 06/1996: knihovny v Saint Gallen a Konstanz
Univerzitní aktivity
 • členka KIC (knihovnicko informační centrum MU)
Ocenění vědeckou komunitou
 • organizace konference CASLIN 2000 v Luhačovicích

16. 11. 2004