Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.316
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4266
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 23. 1. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Toponymické komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (Ostravská univerzita)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD (Univerzita Sofia)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (Akademie věd ČR)