doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.


kancelář: bud. J/J307
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5883
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení hodnoticí komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 26. 4. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 11. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Prof. Dr. Gero Fischer (Univerzita Vídeň)
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 3. 2020

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 1. 2008
Datum ukončení řízení 1. 9. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Lidová kultura a její historicko-společenská reflexe (mikrosociální sondy)
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (SAV Bratislava)
doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. (Akademie věd ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (SAV Bratislava)
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (FF MU Brno)
doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. (PedF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2008