doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.


kancelář: bud. J/J409
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3783
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 9. 2011
Datum ukončení řízení 1. 5. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Dva horizonty. Sigrid Undsetová a česká recepce.
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. Viola Parente-Čapková (Univerzita Turku, Finsko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst, Ph.D. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Martin Humpál, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 2. 2012