Plánované cvičení po roce prověří požární bezpečnost fakulty

8. 7. 2019

Zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (EPS; elektrická požární signalizace včetně navazujících protipožárních systémů) proběhne v úterý 9. července 2019 od 8:30 hod. v areálu FF na ulici Arna Nováka.

V rámci zkoušky EPS bude spuštěn planý požární poplach v budově D. Následně budou aktivovány a revidovány navazující protipožární systémy (automatické uzavření protipožárních klapek VZT, aktivace ventilátoru CHÚC, aktivace světelných majáků atd.) včetně aktivace evakuačního rozhlasu (ten bude aktivován také v budově C), jenž bude vyzývat k opuštění předmětných budov (bude zřetelně slyšet i na nádvoří objektu). Během zkoušky bude omezen provoz výtahů a částečně bude odpojeno napájení budov elektrickou energií.

Ve středu 10. července 2019 od 8:30 hod. proběhne zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení také v budovách A, B1 a B2.

Rovněž zde bude spuštěn planý požární poplach s následnou aktivací a revizí navazujících protipožárních systémů (uzavření protipožárních rolet v šatnách budovy A, automatické uzavření protipožárních klapek VZT atd.). Evakuační rozhlas, který bude zřetelně slyšet i na nádvoří objektu, opět vyzve k opuštění předmětných budov. Během zkoušky dojde k omezení provozu výtahů a částečnému odpojení napájení budov elektrickou energií.

Při zkouškách se budou v dotčených prostorech pohybovat pracovníci údržby FF MU a v nezbytné míře rovněž pracovníci firem, kteří budou provádět kontrolu a revize navazujících protipožárních systémů. Děkujeme za pochopení.

Správa budov FF MU

Více článků

Přehled všech článků