Le reve communautaire de Marie-Claire Blais. Eschatologie et agapé dans le cycle de Soifs

Název česky Komunitární sen Marie-Claire Blaisové. Eschatologie a agapé v románovém cyclu Soifs.
Autoři

KYLOUŠEK Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Romanistica Posnaniensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Marie-Claire Blais; Quebec novel; narratology; baroque poetics; community orientation
Popis Marie-Claire Blais usiluje ve svém díle o postupnou inovaci svého "antimimetického" stylu. Její rozsáhlá pentalogie - Soifs (1995), Dans la foudre et la lumiere (2001), Augustino et le choeur de la destruction (2005), Naissance de Rebecca a l'ere des tourments (2008), Mai au bal des prédateurs (2010 ) - nabízí komplexní existenciální obraz současného lidství. Problém zla a dobra, na nějž se soustřeďují otázky a odpovědi, je traktován pomocí originální narativní techniky inspirované "proudem vědomí" Virginie Woolfové. Tato inovace má ovšem své kořeny i v quebecké tradici, konkrétně v její barokní poetice a jejím komunitním zaměření. Děje se tak v dialektickém sváru afirmace/ negace katolického dědictví, které formovalo quebeckou kulturu.