Kommentare in dem Briefsteller Formularius epistolarum

Název česky Komentáře ve sbírce vzorových listů s názvem Formularius epistolarum
Autoři

ŽÁKOVSKÁ Soňa

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova rhetoric; ars dictaminis; manuscript IX E 4; the collection of letters Formularius epistolarum cum exposicione rhetoricali; commentaries
Popis Příspěvek pojednává o sbírce listů s názvem Formularius epistolarum cum exposicione rhetoricali, dochované v rukopisu IX E 4 (fol. 114r–197v), který je uložen v Národní knihovně v Praze. Pozornost je věnována především komentářům listů v první a druhé části této sbírky. Na základě analýzy se tento příspěvek pokouší odpovědět na otázku, jaká slova a z jakého důvodu si autor vybral pro komentář a jaké informace může čtenář v komentářích najít. Krátce je zmíněna i problematika užívání autorit v těchto komentářích.
Související projekty: