K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola odborné knihy se věnuje deklinaci českých singulárových oikonym středního rodu zakončených na -í v současné psané češtině. Společně s pohledy morfologickými se zde uplatňují i postoje onomastické. Jeho závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusů SYN2010 a SYN. Na základě analýzy materiálu byly stanoveny deklinační typy a jejich vzorová jména, které charakterizují dvě skupiny oikonym - oikonyma na -í s pravidelnou deklinací a oikonyma s nepravidelnou deklinací, která mohou mít dubletní tvary v Gsg., Dsg., Lsg.