J. I. Kraševskis - Lietuvos istorikas

Název česky J. I. Kraszewski jako historik Litvy
Autoři

BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ Halina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Darbai ir dienos
Citace
Obor Dějiny