Viešoji opinija Lietuvos bajorų politinėje kultūroje 1795-1831

Název česky Veřejné mínění v politické kultuře litevské šlechty 1795-1831
Autoři

BERESNĚVIČIÚTÉ NOSÁLOVÁ Halina

Druh Článek ve sborníku
Konference Aitvarai, Nr. 9
Citace
Obor Dějiny