Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity

Autoři

MALÝ Tomáš

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brno v minulosti a dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Brno; Rosicrucians; 18th century; alchemy; rituals; disenchantment
Popis Studie je věnována brněnskému rosenkruciánskému sdružení, jehož existence je vymezena přelomem let 1743 a 1744. Rozsáhlý materiál, který k případu vyprodukovaly zemské i centrální habsburské úřady, umožňuje popsat základní rituály a představy členů sdružení, analyzovat postoje jednotlivých aktérů (členů bratrstva, úředníků, právníků, panovnice, církevních představitelů) a zamyslet se nad možnostmi interpretace celého případu v kontextu tehdejších politických, náboženských i obecně kulturních souvislostí. Ukazuje se, že brněnskou kauzu lze vnímat jako součást jisté přechodné fáze mezi ještě „barokním“, sakralizovaným systémem trestní justice, a osvícenským oddělením náboženských deliktů od provinění proti společenskému řádu, jaké lze pozorovat v zákonících z 80. let 18. století.
Související projekty: