Zákoník práce z roku 1965 – základ československého pracovního práva ve druhé polovině minulého století

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Czechoslovakia; Labour legislation; Labour code; Renewal process; Normalization
Popis Studie je věnována vývoji československého pracovního práva ve druhé polovině minulého století. Sleduje, jak se vyvíjela podoba a praktická aplikace základního pracovněprávního předpisu, zákoníku práce z roku 1965. Poukazuje na ekonomické a politické příčiny nejvýznamnějších změn i na dopad přijímaných opatření na uplatňování zákoníku v praxi. Autor se snaží upozornit, že vývoj právní úpravy zapojení do pracovního procesu významně spoluvytvářel dobovou atmosféru a zároveň odrážel její obraz v jednotlivých fázích vývoje československé (české a slovenské) společnosti.
Související projekty: