Předčasná smrt: Smrt dítěte v antické literatuře

Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentace se zaměřuje na fenomén dětské smrti v antickém světě: na příčiny smrti, její vnímání a na formy truchlení, jak jsou zachyceny v dílech římské klasické literatury.
Související projekty: