Roman Literature as a Historical Source for the Study of Childhood

Název česky Římská literatura jako historický pramen ke studiu dětství
Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Literární tvorba klasických římských autorů je důležitým historickým pramenem pro problematiku studia dětství v antickém Římě. K tomu abychom ji však dokázali řádně využít při historickém bádání je však potřeba, aby si byl badatel vědom úskalí a limitů takového pramene. Tato kapitola má za cíl představit základní obsahové a metodologické problémy, které vyvstávají při literárně-historické analýze děl římských autorů v případě studia otázky dětství ve starověkém Římě.
Související projekty: