Realism in Art: A Short Note

Název česky Realismus v umění: stručná poznámka
Autoři

NIEDERLE Rostislav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia philosophica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova artistic realism; truth; possible worlds; semantics; mental concept; Day
Popis Nahlédnuto filozoficky bylo umění, a zejména literatura, vždy nějak spojováno s pravdou. Cílem každého dobrého umělce bylo a je sdělit cosi podstatného o světě, neboli říci pravdu. Kdo ze spisovatelů chtěl kdy záměrně lhát či mást? Uměleckému dílu, považovanému za pravdivé, je běžně připisován atribut realistické. Znamená řečené, že pojem realismu jako něčeho, co je spojováno s pravdou, náleží všem uměleckým dílům? Je v tomto smyslu realismus triviální pojem? Cílem příspěvku je pokus o vyjasnění pojmu umělecký realismus. Po citátech vybraných autorů či filozofů k věci je učiněn krátký pokus o vyjasnění realismu pomocí sémantiky možných světů. Je zjištěno, že čím širší by reprezentace světů byla, tím méně by byla informativní. Nejrealističtější dílo by v posledku neříkalo nic. Sémantika možných světů proto není shledána vhodným nástrojem pro explikaci pojmu umělecký realismus. V poslední části je krátce představen smysluplný pojem realismu.
Související projekty: