K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU

Autoři

HAVEL Dalibor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia historica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Dějiny
Klíčová slova Latin manuscript fragments; medieval liturgy; codicology; paleography
Popis Článek se věnuje obsahu a provenienci nejstaršího rukopisného zlomku uloženého v knihovně Ústavu PVH a archivnictví FF MU v Brně, který je identifikován jako zlomek Lectionaria officii benediktinské provenience z první půle 12. stol. Fragment pochází z vazby knihy, jež byla součástí nějaké české či moravské františkánské knihovny.
Související projekty: