...a opera se stala filmem a přebývala mezi námi

Autoři

ŠPAČEK Jan

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie rozebírá historické, politické a kulturní kontexty hudební tvorby E. W. Korngolda pro film.
Související projekty: