Macondo nebo Dublin? O fikci a skutečnosti v krásné literatuře

Autoři

ROREČEK Eduard

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se zabývá vztahem mezi fikcí a skutečností v literárních dílech. Popisuje chápání fikce a nápodoby v kontextu evropských kulturních dějin. Řeší, jakým způsobem literární texty pracují s fakty a zamýšlí se nad problémem pravdivosti. Důraz je kladen na popis historické skutečnosti v současné literární tvorbě.
Související projekty: