Darkness in William Blake's First Book of Urizen

Název česky Temnota v První knize Urizenově Williama Blakea
Autoři

SCHÖFROVÁ Ivona

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Konferenční příspěvek se soustředí primárně na vybrané aspety temnoty v díle William Blakea - První kniha Urizenova. Tyto aspekty byly identifikovány na úrovni textuální, vizuální a také metaforické. Jak se příspěvek snaží ukázat, textuální i vizuální rovina Blakeova díla je srovnatelně důležitá v rámci komplexity Blakeovy poetické imaginace. První kniha Urizenova může být chápána jako Blakeův úvod do jeho osobité kosmogonie a kosmologie, což mu umožňuje přijít s jeho vlastní verzí mýtu o stvoření. Využitím analýzy vybraných aspektů temnoty se příspěvek snaží demonstrovat Blakeovy názory na hmotný svět a jeho subjektivní etiku, která má za následek společenské konstrukty, jako jsou například institucionalizované formy práva a náboženství.
Související projekty: