Aithér a kvintesence - Aristotelovo dědictví

Autoři

PETRŽELKA Josef

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představil stručné dějiny aristotelských termínů aithér a kvintesence od počátků jejich užití až do současnosti.
Související projekty: