Types of aesthetic perception (by Władysław Tatarkiewicz) applied to the passive and active expression of exhibited text

Název česky Druhy estetické percepce (podle Władysława Tatarkiewicze) aplikované na pasivní a aktivní sdělení výstavního textu
Autoři

VONDRŮ Hana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představil rozdíl mezi dvěma odlišnými charaktery výstav a užití psaného textu při jejich realizaci. Jednalo se o výstavu Jak se zachraňuje socha/kniha a Umění KÝČE. Příspěvek charakterizoval přístupy a prostředky, které využili kurátoři při tvorbě textů k těmto výstavám. Odborná analýza těchto postupů byla ohraničena teoretickým stanoviskem polského filosofa a estetika Władysława Tatarkiewicze, který analyzuje několik druhů estetické percepce. Ve studii Skupienie i marzenie určuje dvě estetické možnosti vnímání okolního světa – soustředění a snění.
Související projekty: